دسته‌ها
آموزش افغانستان شناسی بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی رادیو کابل 1354 روشنک شعر و ادبیات فرهنگی کودک و نوجوان موسیقی اصیل افغانستان موسیقی امیر خسرو بلخی هنری

آشنایی با بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی

 بنیادفرهنگی، هنری امیرخسروبلخی 

 بیناد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی در سال ۱۳۹۰ تأسیس  و از سال ۱۳۹۳  فعالیتهای خود را بطور رسمی آغاز نموده است .

بنیانگذار بیناد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی ”  مهدی حسین بلخی ” می باشد .

هدف از ایجاد بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی را در ادامه ارائه می دهیم :

۱- شناخت وشناساندن مکتب ادبی ،هنری حضرت امیرخسروبلخی، بزرگان وهنرمندان موسیقی که دراین مکتب رشد وتکامل یافته اند.
۲- احیای هویت فرهنگی ، تاریخی وملی کشور.
۳- رشد وبالندگی وترویج هنربومی وموسیقی اصیل کشور خصوصاً میان نسل جوان.
دفاع از حقوق و ارزشهای هنری وجایگاه هنرمندان موسیقی.
۴- برگزاری برنامه های آموزشی، افغانستان شناسی ، ارتباطات و رسانه فرهنگی ، هنری ، از اهداف اساسی بنیاد می باشد.
قابل یاد آوری است که
بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی تنها تشکیلات درایران بوده که دراین راستا با برپایی برنامه های منحصربه فردخویش درابعاد گوناگون فرهنگی، هنری وآموزشی بویژه موسیقی اصیل کشور ، دراین شرایط حساس تاریخی وآوارگی که نسل جوان ما دچار بحران هویتی گشته، خصوصاً قشرتحصیل کرده رانیز با آگاهی بخش و آموزش، به سمت وسوی ارزشهای تاریخی ، فرهنگی وهویتی سرزمین شان سوق دهند وبرای رسیدن به اهداف والاتر باخود همراه سازد.

به امید موفقیت هرچه بیشتر.